این صفحه درباره شماست و برای شما ساخته شده است

ایده اولیه از اینجا شروع شد که شرکت ها با بزرگ ترشدن شان دست و پاگیرتر شده اند
طوری که برای خودشان مانع و هزینه می سازند
ضررهای مالی جبران ناپذیری را رقم می زنند
در شلوغ ترین و پرترافیک ترین روزهای سال ناامن ترین فضا را تجربه می کنند
و اما کاغذبازی های زیادی که برایشان تبدیل به پردردسرترین تجربه ها شده است
برای همین در همان قدم اول شروع را اجرا کردیم و متولد شدیم
قطعه های پازل را کنار هم چیدیم و نقشه ای یکپارچه را ترسیم کردیم
تمام پیچیدگی ها و فرایندهای دست و پاگیر را حذف کردیم
نیروی انسانی را یا به حداقل رساندیم یا ساعت ها کار را برایشان تبدیل به دقیقه کردیم
صاحبان شرکت ها را از نگرانی و دغدغه های بی پایان معاف کردیم
طوری که هر وقت اراده کنند تمام فضای شرکت در درسترس شان خواهد بود
و تمام این مسائل دلیلی بر وجود و تولد گروه نشان هست
باشد که شما را بهتر شناخته باشیم
و برای کسب و کار شما دنیایی متفاوت تر رقم زده باشیم

تیم ما

 درباره ما : گروه نرم افزاری نشان از سال 1391 در راستای خلق نرم افزارهای مدیریتی و اتوماسیون اداری شروع به کار نموده و برای رفع مشکلات سردخانه و افزایش بهروری آنها نرم افزار سردخانه رایا ( اتوماسیون سردخانه رایا) را برای ورود به دنیای جدید خلق نمودند و همچنین ماژول های به خصوصی را برای تمامی قسمت های سردخانه برای مدیریت کامل به صورت آنی طراحی کرده است.

نرم افزار سردخانه رایا - اتوماسیون سردخانه رایا - سینا هادی

سینا هادی مقدم

طراح و توسعه دهنده

نرم افزار سردخانه رایا - اتوماسیون سردخانه رایا - کمال کامروا

مهندس کمال کامروا

مدیر فنی و مدیر کل

نرم افزار سردخانه رایا - اتوماسیون سردخانه رایا - بهمن خضر

بهمن خضر

مدیر فروش